Koptekst website

home
basiscursus
herhalingslessen
aanvraag hulpverlening
laatste nieuws
contact
                                         

In 2024 gaan de herhalingslessen weer plaatsvinden in oktober, november en december.

Al deze verplichte maandagavonden/zaterdagen zijn nodig om het niveau op peil te houden en te verhogen,

maar de lessen zijn ook nodig voor het verlengen van uw diploma.


Jullie krijgen allemaal een uitnodiging waarop vermeld staat op welke avond of zaterdag je wordt verwacht.

Tijdens de lessen worden ervaringen uitgewisseld en volop geoefend in het reanimeren en hoe om te gaan met slachtoffers.

Tevens wordt er dieper ingegaan op de taak die je als hulpverlener tegenwoordig hebt.

Het laatste gedeelte van de les is een competentie toets, waar aan de hand van vragen de vaardigheid van onze leden wordt getest.

Indien je geen herhalingslessen meer wilt volgen en daardoor je diploma laat verlopen, moet je dit per mail aangeven voor 1 augustus.

Opzeggen kan alleen via mailadres: ledenadministratie@ehbodelier.nl

Als de opzegging na deze datum plaatsvind worden alsnog de gemaakte kosten in rekening gebracht.

 bijgewerkt op 2-08-2023