koptekst

home
basiscursus
herhalingslessen
aanvraag hulpverlening
laatste nieuws
contact
                                         

E.H.B.O. basiscursus
Ook dit jaar willen we weer een basiscursus houden, deze gaat starten in oktober 2024.

Duur van de cursus is zes avonden gevolgd door een examen.
Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examen team van Het Nederlandse Oranje Kruis.
In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
Verbandleer, brandwonden, botbreuken, reanimeren, oogletsel,bloedingen, bewustzijnstoornissen,
ademhalingsstoornissen, infecties, reanimeren en omgaan met AED.
Tevens is vanaf januari 2017 ook Eerste Hulp aan Kinderen onderdeel van de basiscursus.
Opgeven kunt u doen op onze website: www.ehbodelier.nl of door een e-mail te sturen naar info@ehbodelier.nl.

Als u slaagt wordt u automatisch lid van onze vereniging.
Ieder jaar ontvang u dan een uitnodiging om uw kennis te vergroten door de herhalingslessen te volgen, en wordt uw diploma verlengd.

Deze herhalingslessen vinden plaats in de maanden oktober,  november en  december.
 

Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars
die een basiscursus E.H.B.O. vergoeden vanuit een zorgverzekering met aanvullende dekking.
Informeer dit bij uw zorgverzekeraar of kijk op: www.zorgwijzer.nl

.

Duur 6  lesavonden en 1 examenavond.
Start
Oktober 2024
Locatie
'Bibliotheek De Lier. Van Rijnstraat 28 De Lier
Jaarlijks
9 uur herhalingslessen
Meer info
info@ehbodelier.nl