koptekst

home
basiscursus
herhalingslessen
aanvraag hulpverlening
laatste nieuws
contact
                                         

Basiscursus E.H.B.O.
In 2022 willen we in  februari/maart gaan starten met een Basiscursus.

Duur van de cursus is 6 avonden gevolgd door een examen.
Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk examen team van Het Nederlandse Oranje Kruis.
In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
Verbandleer, brandwonden, botbreuken, reanimeren, oogletsel,bloedingen, bewustzijnstoornissen,
ademhalingsstoornissen, infecties, reanimeren en omgaan met AED.
Tevens is vanaf januari 2017 ook Eerste Hulp aan Kinderen onderdeel van de cursus,
Opgeven kunt u doen op onze website: www.ehbodelier.nl of door een e-mail te sturen naar info@ehbodelier.nl

Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars
die een basiscursus E.H.B.O. vergoeden vanuit een zorgverzekering met aanvullende dekking.
Informeer dit bij uw zorgverzekeraar of kijk op:
www.zorgwijzer.nl

De cursus kan alleen plaatsvinden bij deelname van minimaal 8 personen.

Duur 6  lesavonden en 1 examenavond.
Start
februari/maart
Locatie
't Centrum Hoofdstraat 100 De Lier
Jaarlijks
9 uur herhalingslessen
Meer info
info@ehbodelier.nl